EZRAT OLIM

Een aantal jaren geleden verhuisde de oud-Nederlander John Garcia, samen met zijn vrouw Ita, naar Israël (Aliyah). Zij, en velen die hen voorgingen of na hen kwamen, werden geconfronteerd met onverwachte zaken en problemen tijdens hun integratie Daarom besloot John tot de oprichting van stichting Ezrat Olim. Het doel van de stichting is om zoveel mogelijk nieuwe immigranten (olim) te begeleiden in het proces naar de verhuizing toe. Als ook tijdens de eerste maanden in Israël.

De stichting en haar bestuur is gevestigd in Nederland en het kantoor in Israël.

Stichting Ezrat Olim:

Voorzitter: drs. J. van Ments

Secretaris:  A.T.B. Bos

Penningmeester: dr. M.J. Kampelmacher

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel worden werkelijk gemaakte, voor de stichting  noodzakelijke kosten vergoed.

Ondersteuning Israël: J. Rodrigues Garcia

KVK nr. 72184132

RSIN 859019639

Bankrekening NL29 ABNA 0826313515

ANBI, RSI/fiscaal (indentificatie) nummer: 8590 19 639

email: info@ezrat-olim.com, www.ezrat-olim.com

 

Nederland:                                                                                        Israël:

Laurierkerslaan 31                                                                             Nahal Javni'eel 4/2

1185 DE Amstelveen                                                                         7170772 Modiin

tel. +31 61566 1136                                                                           tel. +972 58 6690019