EZRAT OLIM

Inleiding en achtergrond

Het verlangen om naar Israël, naar Zion terug te keren, zit diep in de Joodse identiteit ingebed. Na de stichting van de Staat Israël in 1948 hebben miljoenen Joden uit de hele wereld gevolg gegeven aan dat verlangen en zijn naar Israël geëmigreerd.  Het proces van immigratie naar Israël noemen we “aliyah”. Iemand die op aliyah gaat noemen we oleh (mannelijke vorm, meervoud olim) of olah (vrouwelijke vorm, meervoud olot)

Ook veel Nederlandse Joden zijn op aliyah gegaan; de laatste tien jaar waren dat er gemiddeld 75 per jaar.

In Israël houdt het Aliyah Department zich bezig met dit immigratie proces. Dat doet deze organisatie door algemene informatie te geven en een overzicht te verstrekken van de documenten en procedures die olim nodig hebben.

In de praktijk echter blijkt dat er dan nog heel veel geregeld en voorbereid moet worden. Zoals inburgering (de taal leren), de keuze van voorzieningen als banken, scholen, synagogen, gezondheidsvoorzieningen, carrièreplanning, keuze van woonplaats en woning. Allerlei praktische belangrijke zaken die essentieel zijn bij het slagen van de aliyah.

 

Missie

Ezrat Olim streeft ernaar de Nederlandse olim zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij hun Aliyah en inburgering,  op financieel, logistiek, sociaal en carrière gebied, conform de Wet op de Terugkeer.

 

Visie

Door een optimale ondersteuning en inburgering van olim wordt het succes van het aliyah proces sterk verhoogd. Uit ervaringen blijkt, dat olim die niet goed ondersteund werden of niet een plek in de Israëlische maatschappij konden vinden, vaak gefrustreerd en gedesillusioneerd terugkeerden naar hun land van herkomst. Het voorkómen van dergelijke verspilling van geld, energie en menselijke inzet is een belangrijke drijfveer voor Ezrat Olim.

 

Doel

Het actief benaderen, begeleiden en assisteren van olim en ervoor te zorgen dat het aliyah proces goed verloopt en zij optimaal kunnen inburgeren.